logo
 0
logo
 

Showroom Bosch/ Thiết Bị Bếp Bosch/ Máy Rửa Chén Bosch

Hotsale - Ưu đãi lớn nhất
Kết thúc sau:
Bếp Từ Bosch PUJ631BB2E
Bếp từ BOSCH HMH.PPI82560MS
Bếp từ BOSCH HMH.PXE675DC1E
BOSCH- Bếp từ HMH.PVJ631FB1E
Bếp từ kết hợp 2 vùng nấu HMH.PVS831FB5E
Bếp từ BOSCH HMH.PXX975DC1E
Máy hút mùi âm bàn bếp BOSCH DDD97BM60B
Máy Hút Mùi BOSCH HMH.DWB097E50
Máy Hút Mùi BOSCH HMH.DWK97JQ60B
Máy Hút Mùi BOSCH HMH.DIB091E51
Máy Hút Mùi Âm Tủ Bosch HMH.DFS067J50B 60CM
Máy Hút Mùi Âm Tủ Bosch HMH.DFS097J50B 90CM
Máy Hút Mùi BOSCH HMH.DFL064W53B
Máy Rửa Chén BOSCH Bán Âm  HMH.SMI46IS03E
Máy rửa chén BOSCH HMH.SMS25CI05E
Máy rửa chén BOSCH HMH.SMS46MI05E
Máy rửa chén BOSCH HMH.SMS88TI03E
Máy rửa chén Bosch SKS62E22EU
Máy rửa chén Bosch SMI46KS01E
Máy rửa chén Bosch SMS63L08EA
Máy rửa chén Bosch SMS88TI03E
Máy rửa bát Bosch SMS46GI01P
Máy rửa chén BOSCH HMH.SMS63L02EA
21.000.000 ₫
Lò nướng âm tủ Bosch HBG6764S6B
Lò nướng Bosch HBN211E2M
LÒ NƯỚNG KẾT HỢP VI SÓNG – BOSCH- HMH.HNG6764S1A
Lò Nướng BOSCH HMH.HBF113BR0A
15.500.000 ₫
Lò Nướng BOSCH HMH.HBF133BS0A
Lò Nướng BOSCH HMH.HBG655HS1A
Lò Nướng BOSCH HMH.HBG5575S0A
Lò Nướng BOSCH HMH.HBN211E2M
12.800.000 ₫
Lò nướng âm tủ Bosch HMH.HBA534EB0K - Series 4
21.000.000 ₫

Bếp điện từ

Bếp từ Bosch PIE875DC1E
Bếp Từ Bosch PUJ631BB2E
Bếp Từ Bosch PUC631BB2E
Bếp từ Bosch PID675DC1E
Bếp từ kết hợp 2 vùng nấu HMH.PVS831FB5E
Bếp Từ Đôi Bosch PPI82560MS
Bếp từ Domino Bosch PIB375FB1E
Bếp từ Bosch PVS851FB1E
Bếp từ Bosch PVS775FC1E
38.500.000 ₫
Bếp điện Bosch PKK651FP1E
Bếp điện BOSCH PKK611B17E
17.100.000 ₫
Bếp từ Bosch PID775DC1E
Bếp từ Bosch PXX975DC1E
Bếp từ BOSCH PXE675DC1E|Serie 8
BOSCH- Bếp từ HMH.PVJ631FB1E
Bếp từ BOSCH HMH.PXX975DC1E
Bếp từ BOSCH HMH.PPI82560MS
Bếp từ BOSCH HMH.PXE675DC1E
Bếp từ BOSCH HMH.PID675DC1E

Máy rửa chén

Máy rửa bát Bosch SMU68TS02E
Máy rửa bát Bosch SMS46MI01G
Máy rửa bát Bosch SMS46GI01P
Máy rửa bát Bosch SMS46GW01P
Máy rửa bát Bosch SMS88TI40M
Máy rửa bát Bosch SMS68MI04E
Máy Rửa Chén Bosch SMS25EI00G
Máy rửa chén Bosch SMS88TI03E
Máy rửa chén Bosch SMS63L08EA
Máy rửa chén Bosch SMI46IS03E
Máy rửa chén Bosch SMV46MX03E
Máy rửa chén Bosch SMI46MS03E
Máy rửa chén Bosch SMI46KS01E
Máy rửa chén Bosch SKS62E22EU
Máy rửa chén BOSCH HMH.SMS88TI03E
Máy rửa chén BOSCH HMH.SMS63L02EA
21.000.000 ₫
Máy rửa chén BOSCH HMH.SMS46MI05E
Máy rửa chén BOSCH HMH.SMS25CI05E
Máy Rửa Chén BOSCH Bán Âm  HMH.SMI46IS03E

Máy hút mùi

Máy hút mùi Bosch DWB98JQ50B
Máy Hút Mùi Âm Tủ Bosch HMH.DFS097J50B 90CM
Máy Hút Mùi Âm Tủ Bosch HMH.DFS067J50B 60CM
Máy hút mùi Bosch DHL755B
Máy hút mùi Bosch DFT63AC50
8.520.000 ₫
Máy hút mùi âm tủ BOSCH DHI923GSG
Máy hút mùi âm tủ BOSCH DFL064W53B
Máy Hút Mùi BOSCH HMH.DFL064W53B
Máy hút mùi treo tường BOSCH DWK67HM60B
Máy Hút Mùi Bosch DWB97IM50
15.470.000 ₫
Máy hút mùi Bosch DWB77IM50
19.500.000 ₫
Máy hút mùi âm tủ DFS097J50B
Máy hút mùi treo tường BOSCH DWB77CM50
Máy Hút Mùi BOSCH HMH.DIB091E51
Máy Hút Mùi BOSCH HMH.DWB097E50
Máy Hút Mùi BOSCH HMH.DWB06W850B
Máy hút mùi âm bàn bếp BOSCH DDD97BM60B
Máy Hút Mùi BOSCH HMH.DWK97JQ60B

Bếp Gas

Bếp gas Bosch PPQ7A6B90
25.900.000 ₫
Bếp Gas Bosch PRA326B70E
20.100.000 ₫
Bếp gas âm Bosch PRA3A6D70
20.600.000 ₫
Bếp gas Domino Bosch PRB326B70E
Bếp gas BOSCH PBH6B5B60 serie 2

Chậu rửa chén

CHẬU RỬA CHÉN BOSCH YDIA (40X40) 1B
6.910.000 ₫
CHẬU RỬA CHÉN BOSCH LYDIA (50X40) 1B
7.210.000 ₫
CHẬU RỬA CHÉN BOSCH STUDIO (86X50) 2B
11.920.000 ₫
CHẬU RỬA CHÉN BOSCH HMH.100034701– CR
1.810.000 ₫
CHẬU RỬA CHÉN BOSCH ISTROS (50X40) 1B
8.610.000 ₫
CHẬU RỬA CHÉN BOSCH CRYSTALON (116X52) 2B 1D
19.820.000 ₫
CHẬU RỬA CHÉN BOSCH ASTRIS (74X40) 1B
12.620.000 ₫
CHẬU RỬA CHÉN BOSCH CELESTE LH
14.620.000 ₫
CHẬU RỬA CHÉN BOSCH ASTRIS (50X40) 1B
8.210.000 ₫
CHẬU RỬA CHÉN BOSCH ASTRIS (40X40) 1B
7.910.000 ₫
CHẬU RỬA CHÉN BOSCH AMALTIA PLUS (86X50) 2B
5.410.000 ₫
CHẬU RỬA CHÉN BOSCH AMALTIA (79X50) 2B (INOX BÓNG)
4.610.000 ₫
CHẬU RỬA CHÉN BOSCH AMALTIA (116X50) 2B 1D
5.210.000 ₫

Vòi rửa chén

VÒI RỬA BOSCH MODO
3.210.000 ₫
VÒI RỬA BOSCH HMH.095191001 – MODO
2.410.000 ₫
VÒI RỬA BOSCH HMH.096700201 – ALADIA
9.810.000 ₫
VÒI RỬA BOSCH HMH.095151001 – ARMONICA
4.110.000 ₫
VÒI RỬA BOSCH HMH.095071001- GUSTO
7.410.000 ₫
VÒI RỬA BOSCH HMH.090911701- GRAZIA
8.610.000 ₫
VÒI RỬA BOSCH HMH.090906801 – MANDOLIN
5.410.000 ₫
VÒI RỬA BOSCH HMH.090906701 – VERISMO
7.210.000 ₫
VÒI RỬA BOSCH HMH.090906501 – CAPRICCIO
6.910.000 ₫
VÒI RỬA BOSCH ARMONICA
5.210.000 ₫

Lò nướng

Lò nướng âm tủ Bosch HMH.HBA534EB0K - Series 4
21.000.000 ₫
Lò nướng Bosch HBS534BS0B
Lò nướng Bosch HBA5570S0B
Lò nướng Bosch HBG634BB1B
Lò nướng Bosch HBN211E2M
Lò nướng âm tủ Bosch HBG6764S6B
Lò nướng âm tủ BOSCH HBG656RS1B
Lò nướng âm tủ BOSCH HBG655HS1A
Lò nướng Bosch HBG633BS1A
Lò nướng Bosch HBF113BR0A
Lò nướng Bosch HBA534BS0A
Lò nướng âm tủ BOSCH CSG656RS1
Lò nướng âm tủ BOSCH CMG633BS1B
Lò Nướng Kết Hợp Vi Sóng Bosch CMG633BB1
Lò Nướng Kết Hợp Vi Sóng Bosch CMG633BS1
Lò Nướng BOSCH HMH.HBN211E2M
12.800.000 ₫
Lò nướng âm tủ Bosch HBG5575S0A
Lò Nướng BOSCH HMH.HBG5575S0A
Lò Nướng BOSCH HMH.HBG655HS1A
Lò Nướng BOSCH HMH.HBF113BR0A
15.500.000 ₫
Lò Nướng BOSCH HMH.HBF133BS0A
LÒ NƯỚNG KẾT HỢP VI SÓNG – BOSCH- HMH.HNG6764S1A

Lò vi sóng

Lò Vi Sóng BOSCH HMH.BFL634GS1B
Lò Vi Sóng HMH.BEL554MS0B
Lò Vi Sóng Bosch BFL634GB1
25.360.000 ₫
Lò vi sóng Bosch BFL520MS0
11.200.000 ₫
Lò vi sóng Bosch BFL634GS1B
Lò vi sóng Bosch BFL523MS0H

Máy giặt

Máy giặt kết hợp sấy Bosch WVG30462SG
40.800.000 ₫
Máy giặt kết hợp sấy Bosch WDU28560GB
67.600.000 ₫
Máy giặt kết hợp sấy Bosch WVG30441EU
45.600.000 ₫
Máy giặt kết hợp sấy Bosch WDU28540EU
43.600.000 ₫
Máy giặt Bosch WAW32640EU
43.900.000 ₫
Máy giặt Bosch WAW28480SG 9KG
34.700.000 ₫
Máy giặt Bosch WAW28790HK
49.900.000 ₫
Máy giặt Bosch WAW24740PL 9KG
43.600.000 ₫
Máy giặt BOSCH WAW28440SG
37.900.000 ₫
Máy giặt i-Dos Bosch WAT28661ES 8KG
36.900.000 ₫
Máy Giặt Bosch WAW24540PL 9kg
32.680.000 ₫
Máy giặt Bosch WAT28640PL i-DOS – 9 KG
36.900.000 ₫
Máy giặt Bosch i-DOS WAT28660EE 8KG
42.600.000 ₫
Máy giặt BOSCH WAT24480SG
30.000.000 ₫
Máy Giặt Bosch WAT24441PL 9kg
29.900.000 ₫
Máy giặt Bosch WAT2846XES 9Kg
37.900.000 ₫
Máy giặt cửa ngang Bosch WAT24340PL 8kg
26.800.000 ₫
Máy giặt Bosch WAN28108GB
24.200.000 ₫
Máy giặt BOSCH WAP28480SG
30.900.000 ₫
MMáy Giặt Bosch WAN2426GPL 8kg
21.600.000 ₫
Máy Giặt Bosch WAN2406GPL 7kg
19.900.000 ₫

Tủ Lạnh

Tủ lạnh Bosch KAD92HI31
Tủ lạnh Bosch KAN92VI35O
Tủ lạnh Bosch KSV36VI3P
Tủ lạnh Sy By Side Bosch KAI90VI20G
Tủ lạnh đơn BOSCH KGN33NL20G
Tủ lạnh Side By Side BOSCH KAG90AI20G
Tủ lạnh Bosch Side By Side KAD92SB30
121.000.000 ₫

Dụng cụ nhà bếp

Máy pha café Bosch TIS30321RW
32.600.000 ₫
Máy Xay Bosch MSM66155
3.160.000 ₫
Máy Xay Bosch MSM88190
6.600.000 ₫
Máy Xay Bosch MMR08A1
1.200.000 ₫
Máy xay Bosch MSM66150
2.980.000 ₫
Máy Xay Bosch MSM6250
2.279.000 ₫
Tủ đông lắp âm Bosch GIN81AE30
79.800.000 ₫
Máy Pha Cà Phê Bosch CTL636ES6
95.700.000 ₫
Khay giữ ấm Bosch BIC630NB1
26.600.000 ₫
Khay giữ ấm Bosch BIC630NS1
26.800.000 ₫
MÁY XAY CẦM TAY BOSCH HMH.MSM66150
3.120.000 ₫
MÁY XAY THỊT BOSCH HMH.MMR08R2
2.900.000 ₫
MÁY XAY THỊT BOSCH HMH.MFW3520W
7.280.000 ₫
MÁY XAY CẦM TAY BOSCH HMH.MSM64110
1.880.000 ₫
MÁY XAY CẦM TAY HMH.MSM67170KR
3.680.000 ₫
MÁY XAY CẦM TAY BOSCH HMH.MSM26130
2.600.000 ₫
MÁY XAY CẦM TAY BOSCH HMH.MSM24100
1.770.000 ₫
MÁY XAY CẦM TAY BOSCH HMH.MSM2650B
3.120.000 ₫
Máy pha cafe Bosch CTL636EB1
126.000.000 ₫
MÁY TRỘN ĐA NĂNG BOSCH HMH.MUM4600
6.550.000 ₫
MÁY TRỘN ĐA NĂNG BOSCH HMH.MUM48CR1
10.400.000 ₫
MÁY ĐÁNH TRỨNG CẦM TAY BOSCH HMH.MFQ22100
2.400.000 ₫
MÁY ĐÁNH TRỨNG CẦM TAY BOSCH HMH.MFQ36400
3.540.000 ₫
BÀN ỦI HƠI NƯỚC BOSCH HMH.TDA5080GB
5.200.000 ₫
BÌNH ĐUN SIÊU TỐC BOSCH HMH.TWK1201N
1.390.000 ₫
BÀN ỦI HƠI NƯỚC BOSCH HMH.TDA2625GB
2.080.000 ₫
BÀN ỦI HƠI NƯỚC BOSCH HMH.TDA2633GB
2.290.000 ₫
BÀN ỦI HƠI NƯỚC BOSCH HMH.TDA2650GB
2.600.000 ₫
BÀN ỦI HƠI NƯỚC BOSCH HMH.TDA1070GB
2.920.000 ₫
ẤM SIÊU TỐC BOSCH HMH.TWK6801
3.120.000 ₫

Chương trình khuyến mãi Xem thêm »

Chính sách bảo hành Xem thêm »

Bếp XANH Thủ Đức | Showroom Thiết Bị Nhà Bếp Nhập Khẩu

Video Sản Phẩm Xem thêm »

Tìm hiểu về thương hiệu sản phẩm Xem thêm »

Tìm hiểu về thương hiệu Cleansui

Mẹo vặt cuộc sống Xem thêm »

Tư vấn sản phẩm Xem thêm »

Máy lọc nước điện giải ion kiềm là gì? Tác dụng của nước điện giải như thế nào?
 Trang chủ
 Danh mục
 Cửa hàng
 Gọi ngay
 Khuyến mãi